აზრები – შალვა ამონაშვილი


რუსთავის სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი – 2018