აკაკის ქნარი – გალობა საშვილიშვილო

ლექცია გრიგოლ რობაქიძისა. აკაკი წერეთელის პიროვნება და შემოქმედება. ლიტერატურული თეატრი “ჩუქების მეფე” – ლექსო გელაშვილი