ალილო 1995 წ.


რუსთავის 22-ე სკოლის ლიტერატურული თეატრი “ჩუქების მეფე”