ალილო 2012


რუსთავი, სამრევლო სკოლა “მთაწმინდელი”