ანოტაცია ფილმისა “არაჩვეულებრივი”

თემა: ფეხით იერუსალიმში