ახალი საეკლესიო კრება 2016

ახალი საცდური ბოროტისაგან