ბექა ხარხელაური

შემოქმედებიტი საღამო. სამება 2013 წელი