გაზაფხულო, აპრილო, დაწვიმულო ფოთოლო…

პოეზიის საღამო. 19.04.2019 სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი