გაკვეთილი – 1

სამშობლოსმცოდნეობა – წყაროსთვალი გთხოვთ, გადაუგზავნეთ თქვენს ნათესავებს, მეგობრებს, ახლობლებს და სთხოვეთ, ოჯახის წევრებმა ერთად უყურონ! – შეკითხვებზე მზად ვარ გიპასუხოთ, ჩვენთან არს ღმერთი!!! – მიყ – ვარ – ხართ!!!