გალობის საღამო


რუსთავის სამრევლო სკოლა “მთაწმინდელი”