გაყალბებული “ქართლის ცხოვრება”

ბათუმი, ნიაზ ბოლქვაძე – 2021