გზა ჭეშმარიტებისა 18


მარნეული, წმინდა დავით აღმაშენებლის ტაძარი