გზა ჭეშმარიტებისა 20


მამა დიმიტრი, ლექსო გელაშვილი