გზა ჭეშმარიტებისა 24


მეუფე იოანე გამრეკელი, სამრევლო სკოლაში