გზა ჭეშმარიტებისა 3


მამა დიმიტრი(გორგიძე), მამა ელგუჯა(ბაბუნაძე)