გზა ჭეშმარიტებისა 33


მეუფე იოანე : ცოდვა, იმ ქვეყნიერებაზე, ჯვრისწერა, სკოლა,მარხვა…