გზა ჭეშმარიტებისა 34


მარხვა – მამა ანდრია აბაშიძე