გზა ჭეშმარიტებისა 36


მამა რევაზ ტუღუში. რუმინელი მოძღვარი