გზა ჭეშმარიტებისა 41


მამა იაკობი (ჩიჩილიძე) – ოჯახი