გზა ჭეშმარიტებისა 47

სექტებტან ურთიერთობა. მამა იაკობი (ჩიჩილიძე), დიაკონი გურამი (ოთხოზორია)