გზა ჭეშმარიტებისა 46

სექტა. მამა იაკობი (ჩიჩილიძე), დიაკონი გურამი (ოთხოზორია)