გზა ჭეშმარიტებისა 44

მარხვა — მამა დავითი (დვალიშვილი)