გზა ჭეშმარიტებისა 5


მამა მიქაელი (ჭაბაშვილი), მამა ანდრია(აბაშიძე)