გზა ჭეშმარიტებისა 53

მეუფე იოანე. გორგასლობა 2013, ოჯახი