გიგა ლორთქიფანიძესთან “მიწის სჯული”

გიგა ლორთქიფანიძე, ქეთევან კიკნაძე, გია ჭუბაბრია, ნიკოლოზ კერესელიძე