გიგა ლორთქიფანიძე

ვარსკვლავის გახსნა რუსთავის თეატრში 2013