გიორგი ჩალაძე – ფილმის წარდგინება


რუსთავის სამრევლო სკოლა მთაწმიდელი – 2018 – კინოხელოვნების განყოფილება