გიული ჩქარეულის პოეზიის საღამო

სამება. 31.01.2018 წელი.