გიული ჩქარეული, ხევი 2016

წიგნის წარდგინება – დრო უშენობით სავსე ( პოეზია )