გრიგოლ რობაქიძის ანდერძი 2012


მცხეთა, ლიტერატურული თეატრი “ჩუქების მეფე”