გუდამაყარი 1 – გაკვეთილი: ქართული ფესვები

სამშობლოსმცოდნეობა – წყაროსთვალი 2020