გუდამაყარი – 4

სამშობლოსმცოდნეობა – წყაროსთვალი: ადამიანი