გუთანი ახალციხეში

პრეზენტაცია ფილმისა “ქრისტეს დედულეთი”