გუთანი ბაღდათში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”