გუთანი ბრიტანულ სკოლაში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”