გუთანი გორის მე-9 სკოლაში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”