გუთანი გორის უნივერსიტეტში

პრეზენტაცია ფილმისა “ქრისტეს დედულეთი”