გუთანი გუთანში

მამა ილია ჯანიაშვილმა “გუთანი” ნამდვილი მამაპაპური გუთნით გააძლიერა