გუთანი გურჯაანში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”