გუთანი დედოფლისწყაროში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”