გუთანი ზესტაფონში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”