გუთანი ზუგდიდში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”