გუთანი თბილისის 105 — ე სკოლაში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”