გუთანი თბილისის 108 სკოლაში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”