გუთანი თბილისის 169 — ე სკოლაში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”