გუთანი თბილისის 4-ე სკოლაში

პრეზენტაცია ფილმისა “ქრისტეს დედულეთი”