გუთანი თბილისის 4-ე სკოლაში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”