გუთანი თეთრიწყაროში

პრეზენტაცია ფილმისა “გზა ნათელი”