გუთანი კალაურში

პრეზენტაცია ფილმისა “ქრისტეს დედულეთი”