გუთანი პატარძეულში

პრეზენტაცია ფილმისა “მიწის სჯული”